Ppky Selänne, Tarkastuslautakunnan 13.2.2020 pöytäkirja nähtävillä  18.02.2020 12.00 - 05.03.2020 12.00
Ppky Selänne, Fysioterapeutin työ  17.02.2020 13.00 - 06.03.2020 12.00
Ppky Selänne, Sairaanhoitajan avoimia paikkoja haettavana   17.02.2020 12.00 - 06.03.2020 12.00
Kaupunginvaltuuston kokous 24.2.2020  17.02.2020 10.00 - 18.03.2020 12.00
Kuulutus / Asemakaavan muuttaminen Pyhäsalmen keskustan alueella / Korttelit 1036-1041 / Voimaantulo  14.02.2020 11.00 - 16.03.2020 12.00
Kuulutus / Kaavaehdotus - Emolahdentien asemakaavan muuttaminen  14.02.2020 08.00 - 16.03.2020 12.00
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, kuulutus 12.2.2020 kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt varauspäätöksien raukeamista koskevan ilmoituksen  12.02.2020 10.00 - 13.03.2020 12.00
Ppky Selänne, Bioanalyytikon, laboratorionhoitajan maaräaikainen sijaisuus  07.02.2020 12.00 - 28.02.2020 12.00
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus väliaikaisessta poikkeamisesta Pyhäjärven säännöstelyn lupamääräyksistä Pyhäjoen vesistöalueella PSAVI/312/2020  07.02.2020 08.00 - 16.03.2020 12.00
Ppky Selänne, Palveluohjaajan virka kehitysvammahuollossa  06.02.2020 08.00 - 19.02.2020 12.00
Ppky Selänne, Rakennuslupapäätökset 6.2.2020  06.02.2020 07.00 - 21.02.2020 12.00
Ppky Selänne, Kuntayhtymähallituksen 4.2.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja nähtävillä  05.02.2020 14.00 - 25.02.2020 12.00
Ppky Selänne, Rakennuslupapäätös 05.02.2020  05.02.2020 10.00 - 20.02.2020 12.00
Ppky Selänne, Rakennustarkastajan viransijaisuus  04.02.2020 07.00 - 28.02.2020 09.00
Ppky Selänne, Fysioterapeutin sijaisuus  04.02.2020 07.00 - 24.02.2020 12.00
Ppky Selänne, Toimintaterapeutin vakinaisia toimia avoinna  04.02.2020 07.00 - 24.02.2020 12.00
PPky Selänne; Terveyskeskusläärärin vakinainen työ  31.01.2020 06.00 - 21.02.2020 12.00
Pyhäjärven kaupunki; Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi englannin kielen lehtorin viran  29.01.2020 10.00 - 21.02.2020 12.00
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020 - 2026, kuulutus ehdotuksesta, VARELY/94/2020  20.01.2020 08.00 - 20.03.2020 12.00
Ppky Selänne, Lähihoitajan työ  15.01.2020 06.00 - 28.02.2020 12.00
Lähihoitajat, sairaanhoitajat, alan opiskelijat sekä laitoshuoltajat (Kesäsijaiset)  03.01.2020 12.00 - 28.02.2020 13.00