Tekninen lautakunta 19.12.2017  Vuosisopimus Pyhäjärven kaupungin vuonna 2018 tarvitsemista koneista ja konetöistä
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Vuosisopimus kaupungin vuoden 2018 kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa tarvittavista LVI-tarvikkeista ja töistä
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Vuosisopimus kaupungin vuoden 2018 kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa tarvittavista rakennussähkötöistä ja tarvikkeista
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Vuosisopimus kaupungin vuoden 2018 kiinteistöjen kylmälaitteiden ja kodinkoneiden kunnossapidosta ja korjauksista
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Kokouksen päättäminen
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Muut esille tulevat asiat
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Viranhaltijapäätökset
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Vuosisopimus Pyhäjärven kaupungin vuonna 2018 tarvitsemista maa-aineksista
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Kokouksen avaaminen
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Tonttien hintojen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen
Tekninen lautakunta 19.12.2017  Työjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Eläinlääkärien yhteisvastaanoton perustaminen
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Työjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Kokouksen avaaminen
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Pyhäjärven sote-palveluiden ja ympäristöpalveluiden järjestämisneuvottelut / Kaupunginhallituksen esitys neuvotteluiden jatkamisesta
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2018 sekä taloussuunnitelma 2019-2020
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Kaupungin vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Kokouksen päättäminen
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017  Valtuutettujen aloitteet
Kaupunginhallitus 11.12.2017  Lausunto STM:lle / Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Kaupunginhallitus 11.12.2017  Kaupunginvaltuuston kokouksen 30.10.2017 päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus 11.12.2017  Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 11.12.2017  Työjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 11.12.2017  Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 11.12.2017  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen