Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta1
Pöytäkirja 10.04.2018/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 9

14.02.2018

Tarkastuslautakunta1

§ 20

28.02.2018

Tarkastuslautakunta1

§ 44

10.04.2018

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

 

2093/02.02.01/2018

 

TARKLTK1 § 9

 

 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida

- ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet (kuntastrategiassa ja talousarviossa) kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

 

- talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on kuntakonsernin toiminnan poliittinen arvioija, ja se arvioi poliittisen ohjauksen toteutumista ja tuloksellisuutta.

 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Tarkastuslautakunta käynnistää vuoden 2017 arviointikertomuksen laadinnan lautakunnan jäsenten vastuualueiltaan hankkimiensa aineistojen pohjalta.

 

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on laatia arviointikertomus vuodelta 2017 aikataulussa niin, että se on mahdollista käsitellä toukokuun 2018 valtuustossa.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta ja päätti aloittaa arviointikertomuksen laatimisen valmistelun seuraavassa kokouksessa.

 

 

TARKLTK1 § 20

 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen laatimisen valmistelun.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen valmistelun.

 

Aimo Karvonen poistui kokouksesta klo 12.50.

 

 

TARKLTK1 § 44

 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2017.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2017.

 

Satu Väisänen poistui kokouksesta klo 15.30.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa