Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.05.2018/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 124

14.05.2018

 

Poikkeaminen 626-401-4-80

 

2080/10.03.00/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 124

 

Weman Anne ja Jari hakevat poikkeuslupaa talousrakennuksen rakentamiseen tilalle 626-401-4-80 KIVIRANTA. Rakennuspaikka sijaitsee Kumpusaari-Lamposaari ranta-asemakaava-aluelle ja on kaavassa loma-asunnon rakennuspaikka RA.

 

Asemakaavassa tällä alueella rakentamisen mahdollistaa merkintä RA eli loma-asuntojen korttelialue, jossa on rakennusoikeutta 120 m2 ja rakentaminen on sallittu 1-kerroksisena.

 

Tontilla, joka koostuu kahdesta tilasta on rakennettuna v. 1993 valmistunut loma-asunto 79 m2 ja v. 1993 valmistunut sauna 9 m2 yhteensä 88 m2. Uudisrakennus on kooltaan 46,5 m2, joten kokonaispinta-ala poikkeamisen jälkeen on 134,5 m2 eli rakennusoikeuden ylitys olisi 13,4 m2. Talousrakennuksen rakentaminen on kaavan sallimaa rakentamista.

 

Tekninen johtaja on 24.4.2018 antanut lausunnon, jonka mukaan hän puoltaa poikkeamisen myöntämistä rakennusoikeuden ylittämiselle.

 

Liitteenä nro 4:

- Teknisen johtajan lausunto 24.4.2018 ja karttatuloste. Poikkeamishakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Koska poikkeamislupahakemuksen tarkoittama rakennuspaikka on oleva rakennuspaikka ja hakemuksen mukainen rakentaminen ja poikkeaminen ei aiheuta MRL 171 §:n tarkoittamia haittoja, kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan rakennusoikeuden ylittämiselle tilalle 626-401-4-80 KIVIRANTA.

 

Kaupunginhallitus päättää MRL 174 §:n 2 momentin mukaisesti määrätä, että poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun poikkeamislupapäätös on saanut lainvoiman.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan MRL 174 §:n mukaisesti tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallituksen päätös toimitetaan poikkeamisluvan hakijoille ilmoituksin, että kaupungin poikkeamispäätökseen voidaan soveltaa, mitä MRL 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on teknisen johtajan lausunto 24.4.2018 ja karttatuloste.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa