Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.05.2018/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 127

14.05.2018

 

Yhteisöjen toiminta-avustusten myöntäminen

 

2145/02.05.01/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 127

 

 

Pyhäjärven kaupungin talousarvioon vuodelle 2018 on varattu 10.000 euron määräraha yhteisöjen avustamista varten. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävien yhdistysten toimintaan. Avustusta voi hakea myös tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhdistyksen tulee olla pyhäjärvinen yhdistys, eikä yhdistys voi saada avustusta samaan tarkoitukseen kaupungin muista avustusmäärärahoista.

 

Kaupunginhallitus on ilmoittanut avustuksen hakemisesta Pyhäjärven Sanomissa 18.4.2018 ja pyytänyt toimittamaan vapaamuotoiset avustushakemukset 30.4.2018 mennessä. Aikaisemmin saapuneet avustushakemukset otetaan huomioon toiminta-avustusasiaa käsiteltäessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut 15 avustusanomusta.

 

Avustuksen hakijat, joilla käyttötarkoituksena lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävä toiminta:

 

Veteraanijärjestöt:

Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry,

Pyhäjärven Sotainvalidit ry,

Pyhäjärven Sotaveteraanit ry.

 

Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt:

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry.,

Pyhäjärven Eläkeläiset ry,

Pyhäjärven Seniorit ry.

 

Muut järjestöt:

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry,

Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Pyhäjärven Syöpäosasto,

Pyhäjärven Parkinson-kerho,

Hiijjen Pelimannit ry,

Sireena Ry.

 

Pyhäjärven Parkinson-kerho ja Pyhäjärven Syöpäosasto ovat Pohjois-Suomen yhdistyksen alaisia ja toimivat itsenäisesti omassa kunnassa. Yhdistysrekisterin mukaan muiden edellä mainittujen yhdistysten kotipaikkana on Pyhäjärvi.

 

Avustuksen hakijat, joilla tarkoituksena on tapahtumien järjestäminen:

Pyhäjärven Ratsastajat ry: estekaluston ja kouluaitojen hankkiminen tapahtumien järjestämistä varten,

Kurjenpolvet ry: yhdessä tekemisen tuokiot sekä pienimuotoiset vierailut yksin asuvien luona ja erityisryhmien tapahtumissa,

 

Hiijjen Pelimannit ry: Soitellen Suveen -tapahtuma 8. - 10.6.2018.

 

Edellä mainittujen hakemusten lisäksi Pyhäjärven Nativa ry hakee avustusta toimitilojen vuokrakustannuksiin. Yhdistys toimii Kiinteistö Oy Rillankiven tiloissa, jonka vuokra on 722,40 €/kk. Yhdistys pyytää avustusta 10 kuukauden vuokrakustannuksiin.

 

Lisäksi Hiijjen Pelimannit ry pyytää oikeutta ilmaiseen monistamiseen tapahtumaa koskevissa monistuksissa kaupungin kopiokoneilla sekä vapaata käyttöoikeutta esiintymispaikoille tapahtuman ajaksi.

 

Avustusmäärärahasta ei ole myönnetty vielä kuluvana vuonna toiminta-avustuksia.

 

Liitteenä nro 7

Yhdistelmä kaupunginhallituksen toiminta-avustusta hakeneista.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää myöntää toiminta-avustuksia seuraavasti:

 

Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävä toiminta):

Veteraanijärjestöt:

Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry 1.000 €,

Pyhäjärven Sotainvalidit ry 1.000 €,

Pyhäjärven Sotaveteraanit ry 1.000 €.

 

Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt:

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry 700 €,

Pyhäjärven Eläkeläiset ry 600 €,

Pyhäjärven Seniorit ry 500 €.

 

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 500 €,

Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry 500 €,

Pyhäjärven Syöpäosasto 500 €,

Pyhäjärven Parkinson-kerho 500 €.

 

Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena tapahtumien järjestäminen):

Kurjenpolvet ry; yhteisötanssin tuokiot ja ohjelmatuokiot kesän ja syyskauden aikana Pyhäjärvellä, 500 €,

Hiijjen Pelimannit ry, Soitellen Suveen -tapahtuma 1.500 €

Yhteensä 8.800 €.

 

Lisäksi Hiijjen Pelimannit ry:lle annetaan oikeus ilmaiseen monistamiseen tapahtumaa koskevissa monistuksissa kaupungin kopiokoneilla sekä vapaa käyttöoikeus esiintymispaikoille tapahtuman ajaksi.

 

Pyhäjärven kaupunki sitoutuu maksamaan Kiinteistö Oy Rillankivelle Pyhäjärven Nativa ry:n vuokrakustannukset 8 kuukauden ajalta. Pyhäjärven kaupunki edellyttää, että Pyhäjärven Nativa ry suorittaa vuokrakustannukset 4 kuukauden ajalta. Pyhäjärven kaupungin kustannukset ovat yhteensä 5.779,20. Kustannukset katetaan määrärahasta, joka jää jakamatta ennalta jakamattomista avustuksista sekä määrärahasta, joka on varattu muihin kohdentamattomiin avustuksiin.

 

Avustushakemuksissa esille tuotujen tarpeiden toimeenpanossa tulee hyödyntää myös Leader-avustuksia, jonka johdosta nämä tiedot toimitetaan myös yhteisöasiamiehelle. Yhteisöasiamies voi opastaa yhdistyksiä tarkemmin avustusten hakemisessa muilta ulkopuolisilta tahoilta. Pyhäjärven Ratsastajat ry:n hakemus ohjataan eteenpäin yhteisöasiamiehelle. jonka kanssa Leader-avustuksen sopivuutta voidaan lähteä selvittämään.

 

Työllisyyskoordinaattorille siirretään avustushakemukset, jotka kohdistuvat työllisyysasioihin sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Sireena ry:n hakemus ohjataan eteenpäin työllisyyskoordinaattorille.

 

Määrärahan rajallisuuden vuoksi kaupunki voi myöntää tästä kaupunginhallituksen määrärahasta avustusta samalle yhdistykselle ainoastaan yhteen toimintaan.

 

Yhdistyksen on toimitettava ennen avustuksen maksuunpanoa kaupungille toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä yhdistyksen säännöt.

 

Päätös:

 

Mirja Hynninen esitti, että Pyhäjärven omaishoitajat ja läheiset ry:lle myönnetään avustusta 700 €. Raija Leppäharju kannatti esitystä.

 

Raija Leppäharju esitti, että Pyhäjärven Eläkeläiset ry:lle ja Pyhäjärven Seniorit ry:lle myönnetään avustusta 700 €. Mirja Hynninen kannatti esitystä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta, että voidaanko yksimielisesti hyväksyä tehdyt esitykset. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt esitykset.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi toiminta-avustukset seuraavasti:

 

Veteraanijärjestöt:

Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry 1.000 €,

Pyhäjärven Sotainvalidit ry 1.000 €,

Pyhäjärven Sotaveteraanit ry 1.000 €.

 

Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt:

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry 700 €,

Pyhäjärven Eläkeläiset ry 700 €,

Pyhäjärven Seniorit ry 700 €.

 

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 500 €,

Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry 700 €,

Pyhäjärven Syöpäosasto 500 €,

Pyhäjärven Parkinson-kerho 500 €.

 

Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena tapahtumien järjestäminen):

Kurjenpolvet ry; yhteisötanssin tuokiot ja ohjelmatuokiot kesän ja syyskauden aikana Pyhäjärvellä, 500 €,

Hiijjen Pelimannit ry, Soitellen Suveen -tapahtuma 1.500 €

Yhteensä 9.300 €.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muilta osin vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Heikki Koski poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry:n avustuksen käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28 §).

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 6 on yhdistelmä kaupunginhallituksen toiminta-avustusta hakeneista.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa