Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta1
Pöytäkirja 03.05.2018/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta1

§ 79

03.05.2018

 

Kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

 

2141/00.03.01/2018

 

TARKLTK1 § 79

 

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee kuntalain mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestariaja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

 

Pyhäjärven kaupungin ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat:

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet, esittelijä

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, esittelijä

Tekninen lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet, esittelijä

Teknisen lautakunnan toimitusjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Maaseutulautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, esittelijä

 

Pyhäjärven kaupunginhallitus (tarkltk 12.2.2017 § 16) on 13.3.2017 § 87 päätöksellään todennut, että sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta ja nimennyt sidonnaisuusrekisterin vastaavaksi viranhaltijaksi hallintosihteerin.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitus velvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

Suomen Kuntaliiton ohjeistus 2017 "Sidonnaisilmoitusten ilmoittaminen kunnassa" on liitteenä nro 1. Sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää

 

1.

saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 69 §:n mukaisesti kerran vuodessa

 

 

2.

tarkistaa sidonnaisuusrekisteriin tehdyt sidonnaisuusilmoitukset

 

 

3.

että tarkastuslautakunnan tarkistuksen jälkeen sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

 

 

4.

lähettää sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Päätös:

 

Juhani Pyhtilä poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi hänen sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajaksi hallintolain 28 §:n perusteella. Satu Väisänen toimi puheenjohtaja Juhani Pyhtilän sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajan.

 

Satu Väisänen poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi hänen sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajaksi hallintolain 28 §:n perusteella.

 

Taimi Piippo poistui kokouksesta klo 17.00.

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-4.

 

Pöytäkirjan liitteenä

- nro 1 Suomen Kuntaliiton ohjeistus 2017 "Sidonnaisuusilmoitusten ilmoittaminen kunnassa"

- nro 2 Pyhäjärven kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset toimielimittäin

- nro 3 sidonnaisuusilmoitukset henkilöittäin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa