Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.04.2019/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 114

29.04.2019

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.2.2019 päätösten täytäntöönpano

 

2213/00.02.00/2019

 

KHALL 29.04.2019 § 114

 

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 96.1 §:n mukaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olennaisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin.

 

Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kuntalain 135 §:n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan kuntalain mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täytäntöönpanotoimia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa.

 

KuntaL 143 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöytäkirjan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kuntalain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät:

 

- 1 § Kokouksen avaaminen

 

- 2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

- 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa päätökset §:t 1 - 4 tehdyiksi lain ja valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on § 4 kohdalla päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 5 § Laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2019-2020

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 6 § Eronpyyntö Pyhäjärven kaupungin luottamustoimista

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 7 § Eronpyyntö Pyhäjärven kaupungin keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 8 § Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2019-2020

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 9 § Tilan Kotikuusi 626-403-16-139 ostaminen

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Myyjä on ilmoittanut yksipuolisesti vetäytyvänsä aiemmin yhteisesti neuvoteltujen ehtojen mukaisesta kaupasta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 10 § Teollisuustontin ja lisäalueen myyminen / ostaja Kapets Oy

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 96.1 §:n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Kunnallisvalitusta päätöksestä ei ole tehty kuntalain 138 §:n säätämänä valitusaikana.

 

Kaupanvahvistus tontin ja lisäalueen osalta on tehty 11.4.2019.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 11 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asiassa 2061/3/17

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen asiassa 20161/3/17 saatetuksi kaupunginvaltuustolle tiedoksi:

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

- 12 § Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asiassa 01770/17/4111

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus toteaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen asiassa 01770/17/4111 saatetuksi kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa