Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta1
Pöytäkirja 12.04.2019/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 49

12.04.2019

 

Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2019-2020

 

2258/02.08.00/2019

 

TARKLTK1 § 49

 

 

Kuntalain (410/2015) § 121 mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

 

Kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö) Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla. Kuntalain mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (15.10.2018 § 82) 70 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

Tarkastuslautakunta 11.3.2019 § 19 päätti, että Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut hankitaan vuosille 2019-2020.

 

Tarkastuslautakunta pyysi valtuutuksen Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiöltä tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen vuosille 2019-2020 kaupungin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen kanssa samanaikaisesti. Kaupungin tytäryhtiöt Pyhäjärven Kehitys Oy, Kiinteistö Oy Rillankivi, Pyhänet Oy, Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo, Pyhäsalmen Lentokenttä Oy, Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy, Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy ja Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha jättivät kirjallisen valtuutuksen tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen.

 

Pyhäjärven kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokoukset tekevät osaltaan päätöksen tilintarkastajan valinnasta.

 

Tilintarkastuspalveluiden hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon 60.000 € ilman arvonlisäveroa (palveluhankinnat). Hankinta suoritetaan Pyhäjärven kaupungin hankintaohjeen (khall 8.10.2018 § 266) mukaan pyytämällä tarjoukset kahdelta-kolmelta tarjoajalta.

 

Tarkastuslautakunta päätti 11.3.2019 § 19 päätti pyytää tarjoukset 5.4.2019 mennessä seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:

BDO Audiator Ab

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

 

Tarjouksensa määräaikaan mennessä jätti BDO Audiator Oy. Tarjous avattiin 8.4.2019. BDO Audiator Oy:ltä pyydettiin 11.4.2019 tarkennus tarjouksen tarkastuspäivän hinnasta / yksikköhinnasta. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

 

Liitteenä nro 1

- tarjouspyyntö

- BDO Audiator Oy:n tarjous 5.4.2019

- tarjousten avauspöytäkirja 8.4.2019

- BDO Audiator Oy:n 12.4.2019 tarkennus tarjoukseen 5.4.2018

 

Tarjouksen liite 1 nähtävillä kokouksessa. Salassa pidettävä / Julkisuuslaki 24 § 20 kohta.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää

 

1. esittää valtuustolle, että Pyhäjärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy tilikaudeksi 2019-2020. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Risto Hyvönen.

 

2. päättää hankkia vastuullisen tarkastuslautakunnan sihteeripalvelun BDO Audiator Oy:ltä tilikaudeksi 2019-2020.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-2.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2

- tarjouspyyntö

- BDO Audiator Oy:n tarjous 5.4.2019

- tarjousten avauspöytäkirja 8.4.2019

- BDO Audiator Oy:n 12.4.2019 tarkennus tarjoukseen 5.4.2018

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa