Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 91

20.04.2020

 

Kirjelmä kaupunginhallitukselle / Kuljetus- ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay

 

2381/02.08.00/2019

 

KHALL 20.04.2020 § 91

 

 

Kuljetus- ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay on toimittanut 17.4.2020 kirjelmän kaupunginhallitukselle koskien teknisen lautakunnan 21.4.2020 käsiteltävänä olevaa asiaa "Talvihoitourakka vuosille 2020-2023 pihat ja alueet".

 

Asia liittyy teknisen lautakunnan pyytämiin tarjouksiin talvihoitourakasta vuosille 2020 - 2023 / pihat ja alueet. Määräaikaan 17.3.2020 klo 15.00 mennessä jätettiin kaksi tarjousta. Tekninen lautakunta käsittelee hankinta-asiaa kokouksessaan 21.4.2020.Tarjouspyynnössä määriteltiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tulevan valituksi.

 

Kirjelmän lähettäjä pyytää kaupunginhallitusta ohjeistamaan teknistä lautakuntaa siten, että tarjouksissa huomioitaisiin vain kaupunkikonsernin ulkopuolelta tulevat tarjoukset.

 

Asian oikeudellinen tarkastelu:

Kyseessä on hankintalain mukainen julkisen hankintayksikön suorittama kilpailutus, jossa on noudatettu hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Tarjouksen jättäneen Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala mahdollistaa kyseessä olevan kilpailutuksen alaisten urakoiden tekemisen ja siten myös kilpailutukseen osallistumisen. Asia ei myöskään ole esimerkiksi kaupunkikonsernin konserniohjeen 7 §:n vastainen.

 

Liitteenä nro 6

- Kuljetus- ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay:n kirjelmä 17.4.2020.

 

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi ja todeta, ettei kaupunginhallituksella ole teknisen lautakunnan suorittamaan kilpailutukseen huomautettavaa.

 

Päätös:

 

Raija Leppäharju esitti, että kaupunginhallitus ohjeistaa teknistä lautakuntaa siten, että lautakunnan 21.4.2020 asiassa nro 8, lautakunta päättää jättää huomioimatta Pyhäjärven Energia- ja Vesi Oy:n tarjouksen koskien talvihoitourakkaa. Kyseessä on toimiala, joka ei luontaisesti kuulu ko. yhtiön toimintaan. Yrittäjäystävällinen Pyhäjärvi -teemaan se ei myöskään sovellut. On tärkeää kaikin tavoin päätöksenteossa tiedostaa myös päätöksenteon vaikutukset. Elinvoimainen kunta perustuu menestyvälle yritystoiminnalle.

 

Jorma Leskinen kannatti Raija Leppäharjun esitystä. Jorma Leskinen veti kannatuksensa pois, joten Raija Leppäharjun esitys raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Raija Leppäharju jätti asiaan eriävän mielipiteen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 6

- Kuljetus- ja Maanrakennus Veljekset Kärkkäinen Ay:n kirjelmä 17.4.2020.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa