Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 09.03.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.03.2012 Pykälä 30Tarkastuslautakunta
§ 23
01.03.2012
Tarkastuslautakunta
§ 30
09.03.2012

 

SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 VUOSILLE 2011-2012 

656/01.03.00/2012

 

TARKLTK § 23

 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 27.2.2012 Pyhäjärven kaupungin tilintarkastuksen järjestämisasiaa jäljellä olevan toimikauden 2009-2012 vuosille 2011-2012.

 

Oheismateriaalina nro 2

- kaupunginvaltuuston esityslistan 27.2.2012 asia nro 10 / Pyhäjärven kaupungin tilintarkastuksen järjestäminen jäljellä olevan valtuustokauden 2009-2012 vuosille 2011-2012

- KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n suostumus 15.2.2012

- KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n sähköposti 21.2.2012.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Ehdotus annetaan kokouksessa. 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitteli kokouksessa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n hänelle lähettämän vanhalta sopimuspohjalta (2009-2012) tehtävän uuden sopimusluonnoksen.

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:

 

Sopimus:

Kohta 3 Sopimuksen kohde

Sivu 3,1 kappaleeseen lisätään lause: Tarvittaessa sopimusosapuolet neuvottelevat lisätarkastuspäivistä.

 

Kohta 4 Sopimuskausi

Uusi kolmas kappale: Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilintarkastuspäivien lukumäärästä sovitaan erikseen tarvittaessa.

 

Kohta 18: Sopimuksen allekirjoitus

Uuden sopimuksen toinen allekirjoittaja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Asko Kauranen.

 

Muutoin tarkastuslautakunta hyväksyi sopimusluonnoksen yksimielisesti.

 

 

TARKLTK § 30

 

Tarkastuslautakunnalle jaetaan kokouksessa Pyhäjärven kaupungin ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n sopimus hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

 

Oheismateriaalina nro 2

- kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 27.2.2012 § 18. 

Ehdotus: 

Puheenjohtaja: Ehdotus annetaan kokouksessa. 

Päätös: 

Tarkastuslautakunnale jaettiin kokouksessa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja Pyhäjärven kaupungin välinen sopimus hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokauden 2009-2012 vuosille 2011-2012.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Asko Torssonen esitteli kokouksessa tarkastuslautakunnan 1.3.2012 § 23 päättämät muutokset sopimukseen.

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:

 

Tarkastuslautakunta

 

1. hyväksyy allekirjoitettavaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja Pyhäjärven kaupungin välisen sopimuksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokauden 2009-2012 vuosille 2011-2012.

 

2. päättää lähettää kaupunginvaltuustolle tiedoksi Pyhäjärven kaupungin ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välillä allekirjoitettavan sopimuksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokauden 2009-2012 vuosille 2011-2012.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Allekirjoitettu sopimus säilytetään arkistokohdassa Hc.

 

  
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 09.03.2012 | Avaa haku

©