Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 11.04.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 11.04.2012 Pykälä 36
Tarkastuslautakunta
§ 36
11.04.2012

 

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 

615/02.02.01/2012

 

TARKLTK § 36

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2012 § 111 hyväksynyt, tehnyt esityksen valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyksi, allekirjoittanut, jättänyt tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2011 tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2012 vs. kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, käyttöpäällikkö ja taloussihteeri esittelivät kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

 

Oheismateriaalina nro 1

- kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 29.3.2012 § 111. 

Ehdotus: 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käsittelee tehtäväänsä kuuluvana kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, johon palataan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä. 

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 11.04.2012 | Avaa haku

©