Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.06.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2012 Pykälä 77Tarkastuslautakunta

§ 77

12.06.2012

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

642/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 77

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Ehdotus:

 

Varapuheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Lammassaari ja Raija Miettinen.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.06.2012 | Avaa haku
©