Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.06.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2012 Pykälä 80Tarkastuslautakunta

§ 9

20.02.2012

Tarkastuslautakunta

§ 44

25.04.2012

Tarkastuslautakunta

§ 48

03.05.2012

Tarkastuslautakunta

§ 53

10.05.2012

Tarkastuslautakunta

§ 58

14.05.2012

Tarkastuslautakunta

§ 63

15.05.2012

Tarkastuslautakunta

§ 68

24.05.2012

Tarkastuslautakunta

§ 72

07.06.2012

Tarkastuslautakunta

§ 80

12.06.2012

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011

 

615/02.02.01/2012

 

TARKLTK § 9

 

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomus, jossa sen on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen laatimisen lautakunnan jäsenten vastuualueiltaan hankkimiensa aineistojen pohjalta.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2011 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet toimittavat toimialakohtaiset aineistot sihteerille 17.4.2012 mennessä.

 

 

TARKLTK § 44

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2011 tilinpäätöksen 29.3.2012 § 111.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat toimittaneet sihteerille toimialakohtaiset aineistot.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2011.

 

TARKLTK § 48

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista.

 

 

TARKLTK § 53

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011

 

Harri Linqvist poistui kokouksesta klo 19.52.

 

 

TARKLTK § 58

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

 

TARKLTK § 63

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

TARKLTK § 68

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Raija Miettinen poistui kokouksesta arviointikertomuksen vuodelta 2011 laadinnan aikana klo 16.45.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Raija Miettisen tilalle valittiin Pirjo Lammassaari 16.46 alkaen.

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

 

TARKLTK § 72

 

Ehdotus:

 

Varapuheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista.

 

 

TARKLTK § 80

 

Ehdotus:

 

Varapuheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2011.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 12.06.2012 | Avaa haku
©