Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.06.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2012 Pykälä 88Tarkastuslautakunta

§ 88

18.06.2012

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

 

649/07.02.01/2012

 

TARKLTK § 88

 

Kuntalain 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa.

 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

 

"Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla".

 

Esityslista toimii kokouskutsuna.

 

Päätös:

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.06.2012 | Avaa haku
©