Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.06.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.06.2012 Pykälä 91Tarkastuslautakunta

§ 87

14.06.2012

Tarkastuslautakunta

§ 91

18.06.2012

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011

 

615/02.02.01/2012

 

TARKLTK § 87

 

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle.

 

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen hankkimiensa tietojen, vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomusluonnos jaetaan kokouksessa.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta

 

1. hyväksyy ja allekirjoittaa valmistelemansa arviointikertomuksen vuodelta 2011.

 

2. jättää arviointikertomuksen vuodelta 2011 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

 

3. esittää, että arviointikertomuksesta vuodelta 2011 ilmenevät huomiot toimialueet huomioivat vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2014-2015 laadinnassa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta totesi, että kokous ei ole päätösvaltainen käsittelemään arviointikertomusta vuodelta 2011 Kiinteistö Oy Rillankiven osalta. Arviointikertomus käsitellään muilta osin.

 

Taimi Nurminen oli poistuneena kokouksesta arviointikertomuksen käsittelyn ajan käsiteltäessä arviointikertomusta vesi- ja viemärilaitoksen ja kaukolämpölaitoksen osalta hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

 

Taimi Nurminen esitti, että vuoden 2011 arviointikertomuksen sivulla 8 kohdassa Kaupunginhallitus, huomautus: "Asioiden käsittelyssä tulisi edelleen kiinnittää huomiota hyvään valmisteluun, selkeiden päätösehdotusten tekemiseen ja lainmukaisuuden noudattamiseen" merkitään tarkoittamaan kaikkia hallintokuntia.

 

Esitysta ei kukaan kannattanut, joten se raukesi.

 

Taimi Nurminen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

TARKLTK § 91

 

Kuntalain 58 § mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa.

 

Tarkastuslautakunta on 14.6.2012 § 87 päätöksellään on allekirjoittanut ja hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2011 muilta osin lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Rillankiven osalta.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta

1.hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen Kiinteistö Oy Rillankiven osalta vuodelta 2011

 

2. jättää arviointikertomuksen vuodelta 2011 Kiinteistö Oy Rillankiven osalta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös:

 

Asko Kauranen ja Raija Miettinen poistuivat kokouksesta esteellisyyden vuoksi hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

 

Taimi Nurminen valittiin puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Paavo Leskinen valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Asko Kauranen ja Raija Miettinen saapuivat kokoukseen.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.06.2012 | Avaa haku
©