Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 111Tarkastuslautakunta

§ 111

18.09.2012

 

VALTUUTUS KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖILTÄ TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEEN

 

778/02.08.00/2012

 

TARKLTK § 111

 

Kuntalain 71 § mukaan tilintarkastajien valinnan valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle.

 

Kaupungin tytäryhtiöiden tilintarkastus on perusteltua kilpailuttaa tarkastuslautakunnan toimesta samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä.

 

Tarkastuslautakunnan toiminta mainituissa valmistelutehtävissä tytäryhteisöjen puolesta edellyttää tytäryhteisöjen valtuutusta. Valtuutus voidaan antaa tytäryhteisön sitoumuksessa konserniohjeen noudattamisesta koskien määräystä tarkastuspalvelujen kilpailuttamista keskitetysti kuntakonsernissa. Mahdollista on myös, että valtuutus annetaan tytäryhteisön toimielimen erillisellä päätöksellä.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta pyytää valtuutuksen mahdollisen tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen kaupungin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä Kiinteistö Oy Rillankiveltä, Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä ja Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:ltä.

 

Valtuutus pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian tilintarkastuspalvelujen hankintaprosessin valmistelun etenemiseksi.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©