Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 07.11.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2012 Pykälä 120Tarkastuslautakunta

§ 120

07.11.2012

 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

 

641/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 120

 

Kuntalain 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa.

 

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

 

"Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla".

 

Esityslista toimii kokouskutsuna.

 

Päätös:

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 07.11.2012 | Avaa haku
©