Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 29.11.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 29.11.2012 Pykälä 125Tarkastuslautakunta

§ 125

29.11.2012

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

642/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 125

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Taimi Nurminen ja Pirjo Lammassaari.

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 29.11.2012 | Avaa haku
©