Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2012 Pykälä 143Tarkastuslautakunta

§ 143

20.12.2012

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

642/00.02.02/2012

 

TARKLTK § 143

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Våg ja Paavo Leskinen.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2012 | Avaa haku
©