Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2012 Pykälä 146Tarkastuslautakunta

§ 146

20.12.2012

 

TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN

 

TARKLTK § 146

 

Tarkastuslautakunta on päätöksellään 12.12.2012 § 138 päättänyt pyytää tarjoukset Pyhäjärven kaupungin ja kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Rillankiven, Pyhäjärven Kehitys Oy:n,Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n ja Haa-Pyhä Oy lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä tilikausille 2013-2016, sekä optioita vuosille 2017-2018.

 

Tarjouspyyntö ilmoitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:SSA.

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.12.2012 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä tuli esille, että Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo on myös kaupungin osakeyhtiö.

 

Koska Kiiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo on Pyhäjärven kaupungin tytäryhteisö, kuuluu tarkastuslautakunnalle kaupungin tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen yhteydessä samanaikaisesti kilpailuttaa yhtiön tilintarkastuspalvelut. Kilpailutus edellyttää osakeyhtiön valtuutuksen sen hoitamiseen.

 

Pyhäjärven kaupungin ja muiden tytäryhtiöiden osalta tarjouspyyntö on lähetetty HILMAA:n.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta

 

1. pyytää valtuutuksen Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalolta tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamiseen Pyhäjärven kaupungin kilpailutuksen yhteydessä samanaikaisesti.

 

2. valtuutuksen saatuaan Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalolta tarkastuslautakunta täydentää HILMAA:n lähetettyä tarjouspyyntöä

 

3. lähettää tarjouspyynnön korjausilmoituksen sähköiseen ilmoituskanava HILMAA:n

 

ätös:

 

Kohdat 1, 2 ja 3 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2012 | Avaa haku
©