Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 06.02.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 06.02.2013 Pykälä 5Tarkastuslautakunta

§ 5

06.02.2013

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2013

 

932/00.02.02/2013

 

TARKLTK § 5

 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 71 ja 75 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännön 48 (kvalt 25.1.2010 § 2) §:ssä.

 

Tarkastuslautakunnan on tehtäviensä suorittamista varten tarkoituksenmukaista laatia itselleen vuosittainen työohjelma.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2013 työohjelman sisällöstä.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2013 työohjelman sisällöstä ja hyväksyi kokouksessa jaetun työohjelman vuodelle 2013.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 06.02.2013 | Avaa haku
©