Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 11.03.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 11.03.2013 Pykälä 21Tarkastuslautakunta

§ 21

11.03.2013

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012

 

981/00.03/2013

 

TARKLTK § 21

 

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomus, jossa sen on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen laatimisen lautakunnan jäsenten vastuualueiltaan hankkimiensa aineistojen pohjalta.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2012 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta kävi yleiskeskustelun vuoden 2012 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet toimittavat toimialakohtaiset aineistot sihteerille 17.4.2013 mennessä.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 11.03.2013 | Avaa haku
©