Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 14.03.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 14.03.2013 Pykälä 28Tarkastuslautakunta

§ 28

14.03.2013

 

KESKUSTELUTILAISUUS TARKASTUSLAUTAKUNTA / SIVISTYSTOIMEN HENKILÖT

 

654/00.03.01/2012

 

TARKLTK § 28

 

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta keskustelee Ruotasen koulun henkilöstön ja erityisopettajien kanssa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta tutustui Ruotasen koulun toimintaan ja keskusteli koululla seuraavien henkilöiden kanssa ajalla 8.30-12.35:

 

Koulun johtaja Keijo Kananen

Erityisopettaja, kiertävä Sanna Montonen

Englannin opettaja, kiertävä Eija Viljanto

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 14.03.2013 | Avaa haku
©