Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 15.03.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 15.03.2013 Pykälä 35Tarkastuslautakunta

§ 35

15.03.2013

 

KESKUSTELUTILAISUUS TARKASTUSLAUTAKUNTA / SIVISTYSTOIMEN HENKILÖT

 

654/00.03.01/2012

 

TARKLTK § 35

 

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta keskustelee Hiidenkylän koulun henkilöstön kanssa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta tutustui Hiidenkylän koulun toimintaan ja keskusteli koululla seuraavien henkilöiden kanssa ajalla 8.00-12.05:

 

Koulun johtaja Hanna-Mari Piiponniemi

Luokanopettaja Timo Remes

Kouluavustaja Niina Heikkilä

Keittäjä Raija Mykkänen

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 15.03.2013 | Avaa haku
©