Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 19.03.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 19.03.2013 Pykälä 43Tarkastuslautakunta

§ 43

19.03.2013

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUODELTA 2012

 

981/00.03/2013

 

TARKLTK § 43

 

Tilinpäätös- ja toimintatiedot vuodelta 2012 on toimitettava kaupunginhallitukselle 20.3.2013 mennessä.

 

Oheismateriaalina nro 1

- vuoden 2012 tilinpäätöksen laadintaohje

- vuoden 2012 talousarvion toteutuma

- ehdotus tarkastuslautakunnan tilinpäätös- ja toimintatiedoiksi vuodelta 2012.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin nro 1 mukaisesti tarkastuslautakunnan tilinpäätös- ja toimintatiedot vuodelta 2012 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 19.03.2013 | Avaa haku
©