Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 22.05.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2013 Pykälä 80Tarkastuslautakunta

§ 80

22.05.2013

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

930/00.02.02/2013

 

TARKLTK § 80

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Våg ja Harri Lindqvist.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 22.05.2013 | Avaa haku
©