Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 22.05.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2013 Pykälä 82Tarkastuslautakunta

§ 82

22.05.2013

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASIAKIRJAPYYNTÖ

 

1038/00.03.01/2013

 

TARKLTK § 82

 

Kuntalain 74 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta pyytää nähtäväkseen tehtävänsä suorittamista varten kaupunginhallituksen vuosien 2011-2012 salaiset pöytäkirjat.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 22.05.2013 | Avaa haku
©