Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 24.05.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 24.05.2013 Pykälä 93Tarkastuslautakunta

§ 93

24.05.2013

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PALKKAERITTELYPYYNTÖ

 

1038/00.03.01/2013

 

TARKLTK § 93

 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.5.2013 § 90 käynyt läpi kaupunginhallituksen vuosien 2011-2012 salaiset pöytäkirjat.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta pyytää Taloushallinto SELMA:lta nähtäväkseen käyttöpäällikkö Ilkka Nurmisen 4.6.2012 § 25 päätöksestä palkkaerittelyn, josta ei ilmene henkilökohtainen lisä.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 24.05.2013 | Avaa haku
©