Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 31.05.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 31.05.2013 Pykälä 103Tarkastuslautakunta

§ 103

31.05.2013

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN ASIAKIRJAPYYNTÖ

 

1038/00.03.01/2013

 

TARKLTK § 103

 

Tarkastuslautakunnan jäsen Taimi Nurminen ei ollut paikalla tarkastuslautakunnan kokouksessa 24.5.2013 esteen vuoksi, jolloin tarkastuslautakunta kävi läpi kaupunginhallituksen vuosien 2011-2012 salaiset pöytäkirjat. Taimi Nurmisen pyysi nähtäväkseen seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa vuosien 2011-2012 salaiset pöytäkirjat tarkastuslautakunnan jäsenenä tasapuolisuuteen vedoten.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta pyytää Taimi Nurmiselle nähtäväksi tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa tehtävänsä suorittamista varten kaupunginhallituksen vuosien 2011-2012 salaiset pöytäkirjat.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 31.05.2013 | Avaa haku
©