Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 19.06.2013 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 19.06.2013 Pykälä 117Tarkastuslautakunta

§ 117

19.06.2013

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

930/00.02.02/2013

 

TARKLTK § 117

 

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

 

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan päätösehdotus:

 

Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Våg ja Raija Miettinen.
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 19.06.2013 | Avaa haku
©