Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaaminen
2   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Pöytäkirjantarkastajien valinta
4   Työjärjestyksen hyväksyminen
5   Teknisen lautakunnan kokoukset vuosina 2018 - 2020
6   Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja hyväksyminen vuonna 2018
7 Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2018
8   Marjoniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos
9 Rakennusmestarin virka
10   Saatavien poistaminen
11   Viranhaltijapäätökset
12   Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen nähtävillä
13   Muut esille tulevat asiat
14   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Savolainen Martti puheenjohtaja
Liuska Juha varapuheenjohtaja
Kärkkäinen-Rytkönen Marita jäsen
Väisänen Satu jäsen
Pennanen Reijo jäsen
Våg Marja-Leena jäsen
Pappila Eeva-Riitta khall. ed.
Laukkanen Sami tekninen johtaja
Taskinen Antti rakennusmestari
Väyrynen Satu siivous- ja ruokap.päällikkö

Nähtävilläolo  
Kaupungintalo, tekninen toimisto  
Alkaen 23.02.2018 12:00