Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaaminen
2   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Pöytäkirjantarkastajien valinta
4   Työjärjestyksen hyväksyminen
5   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
6   Sitoumus perustettavan Kala- ja Pyhäjokilaaksojen lastenkulttuuriverkoston toimintaan
7   Sivistystoimen tulosyksiköt, esimiehet ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2018
8   Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2018
9   Joustavan perusopetusluokan toiminnan käynnistäminen
10   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
11   Esiopetuspaikkojen määrääminen 1.8.2018 esiopetusvelvollisille
12   Lähikoulujen määrääminen 1.8.2018 oppivelvollisuuden piiriin tuleville lapsille
13   Kouluterveyskyselyn tulokset 2017
14   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
15   Muut esille tulevat asiat
16   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Hautala Pirkko jäsen
Karvonen Jarkko jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Halonen Jarmo varajäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Rajala Eila kulttuurisihteeri