Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen avaaminen
18   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
19   Pöytäkirjantarkastajien valinta
20   Työjärjestyksen hyväksyminen
21   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
22   Sivistystoimen talousarvion toteutuminen sekä toiminnan ja talouden raportti vuodelta 2017
23   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
24   Opetustoimen virkojen täyttäminen vakinaisesti
25   Muut esille tulevat asiat
26   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Hautala Pirkko jäsen
Haapanen Pauliaukusti jäsen
Karvonen Jarkko jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Halonen Jarmo varajäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Aho Juha asiantuntija §22
Pehkonen Marko asiantuntija § 22