Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaaminen
2   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Pöytäkirjantarkastajien valinta
5   Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen määrärahojen käyttösuunnitelma v. 2018
6   Alueellisen Maaseutulautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus v. 2017
7   Tiedoksiannot
8   Muut esille tulevat asiat
9   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Jaakonaho Panu Jäsen
Pietikäinen Tiina Jäsen
Pyhtilä Juhani Jäsen
Niskanen Jaana Puheenjohtaja
Vuorenmaa Mika Varapuh.joht.
Liikanen Pasi Esittelijä/pöytäkirjan pitäjä

Nähtävilläolo  
Lautakunnan kokousta seuraavan viikon ensimmäisen arkipäivän aikana maaseututoimistossa klo 9.00-15.00 sekä Pyhäjärven kaupungin interneetsivustolla.