Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kvalt 26.1.2018 § 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Läsnäololuettelo liite nro 1

Kaupunginvaltuusto

§ 2

26.01.2018

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

2058/00.02.00/2018

 

KVALT § 2

 

 

Hallintosäännön (kvalt 27.11.2017 § 118) 83 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä valtuuston erikseen päättämällä tavalla.

 

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkaistu kaupungin julkiseen tietoverkkoon 19.1.2018 (www.pyhajarvi.fi, kuulutukset).

 

Kokouskutsu julkaistaan Pyhäjärven Sanomat -lehdessä 24.1.2018.

 

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupunginvaltuutetuille ja -varavaltuutetuille (kvalt 30.10.2017 § 96).

 

Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.

 

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla.

 

Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa