Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginvaltuusto

§ 3

26.01.2018

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

2059/00.02.00/2018

 

KVALT § 3

 

 

Kuntalain 107 §:n mukaan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta (KuntaL 90.1 §:n 2 j kohta). Myös pöytäkirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä (KuntaL 90.1 §:n 2 k kohta).

 

Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Hallintosäännön (27.11.2017 § 118) 104.2 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

 

Pöytäkirja on ilmoitettu julkaistavaksi yleisesti nähtäville Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 5.2.2018, www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat).

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kärkkäinen ja Raija Leppäharju.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa