Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.11.2017dnro 00850/16/2209

Kaupunginhallitus

§ 18

15.01.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 7

26.01.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00850/16/2209

 

1645/01.01.01/2015

 

KHALL 15.01.2018 § 18

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 20.6.2016 § valita VTL Veikko Tikkasen hoitamaan avoinna olevaa kaupunginjohtajan virkasuhdetta 1.8.2016 alkaen siihen saakka, kunnes uusi kaupunginjohtaja on valittu viranhakumenettelyn kautta, kuitenkin korkeintaan 31.8.2017 saakka.

 

Lisäksi valtuusto on merkinnyt tiedoksi, että kaupunginhallitus aloittaa kaupunginjohtajan viranhakumenettelyn syyskuussa.

Päätöksestä Laila Malila, Raimo Parkkinen ja Tyyne Tuikka ovat tehneet kunnallisvalituksen. Parkkinen on myöhemmin ilmoittanut peruvansa valituksen.

 

Valittajat ovat vaatineet, että päätös on kumottava sekä täytäntöönpano kiellettävä. Pyhäjärven kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajille valituksesta aiheutuneet kulut 500 €:lla.

 

Hallinto-oikeus on hylännyt 25.8.2016 päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin, kuin se kohdistuu kaupunginjohtajan viranhakumenettelyn aloittamista koskevan asian tiedoksi merkitsemiseen

 

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.11.2017dnro 00850/16/2209 on liitteenä nro 1.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 29.11.2017, dnro 00850/16/2209 tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

KVALT § 7

 

 

Esityslistan liitteenä nro 4 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.11.2017dnro 00850/16/2209.

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 5 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.11.2017dnro 00850/16/2209.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa