Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Pöytäkirjantarkastajien valinta
4   Työjärjestyksen hyväksyminen
5 Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen / Määräala kiinteistöstä METSO 626-403-26-83 rakennuksineen (Köpsinrinteen palvelukeskus), ostaja Attendo Oy
6   Varavaltuutetun nimeäminen (Vaalilaki 93 §)
7 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00850/16/2209
8 Markkinaoikeuden päätös dnro 2017/440
9   Valtuutettujen aloitteet
10   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Aulakoski Eeva Jäsen
Haapanen Pauliaukusti Jäsen
Hynninen Mirja-Liisa Jäsen
Jussinniemi Jouni Jäsen
Karvonen Ilpo Jäsen
Kauranen Aila Jäsen
Kauranen Asko Jäsen
Koski Heikki Jäsen
Kurtén Kjell Jäsen
Kärkkäinen Markku Jäsen
Lehto Harri Jäsen
Leppäharju Raija Jäsen
Liuska Juha Jäsen
Liuska Markku Jäsen
Majava Hanna-Reetta Jäsen
Mykkänen Teija Jäsen
Pappila Eeva-Riitta Jäsen
Parttimaa Mauri Jäsen
Pyhtilä Juhani Jäsen
Savolainen Martti Jäsen
Tikanmäki Jukka Jäsen
Tikanmäki Jussi Jäsen
Torssonen Asko Jäsen
Tuikka Tyyne Jäsen
Väisänen Satu Jäsen
Karvonen Aimo Varajäsen
Kiviniemi Henrik Vt. kaupunginjohtaja
Haapala Hannu Hallintojohtaja
Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja
Nissilä Sari Kaupunginkamreeri
Rantapelkonen Arja Hyvinvointi-sote projektipäällikkö

Nähtävilläolo  
Julkaistaan yleisesti nähtäville Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 5.2.2018.