Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.2.2018, dnro 00350/16/2299

Kaupunginhallitus

§ 56

26.02.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00350/16/2299

 

1668/00.02.00/2016

 

KHALL 26.02.2018 § 56

 

 

Kaupunginvaltuusto on 8.2.2016 kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat:

 

§ 1 Kokouksen avaaminen

§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 5 Eronpyyntö kaupungin luottamustoimista / Sinikka Savolainen

§ 6 Jäsenen valinta Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016

§ 7 Varavaltuutetun määrääminen vaalilain 93 §:n mukaan

§ 8 Niemelänrannan asemakaavan muutos ja laajennus

§ 9 Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

§ 10 Maa-alueen hankinta jätevesien pintavalutuskentäksi

§ 11 Kiinteistön myynti, Harjutie 12

§ 12 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

§ 13 Muut asiat

§ 14 Kokouksen päättäminen

 

Taimi Nurminen, Laila Malila, Markku Liuska ja Tyyne Tuikka ovat tehneet kunnallisvalituksen kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 tekemistä päätöksistä. Valittajat ovat vaatineet, että päätökset on kumottava ja päätösten täytäntöönpano on kiellettävä. Pyhäjärven kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

 

Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu päätöksiin 8.2.2016 §:t 1-4, 7, 9 ja 12-14 ja poistanut päätöksiin §:t 7 ja 9 virheellisesti liitetyt valitusosoitukset sekä Taimi Nurmiselle 14.3.2016 luovutettuun § 4:n kohdalla tehtyä päätöstä koskevaan pöytäkirjanotteeseen virheellisesti liitetyn valitusosoituksen.

 

Muutoin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylännyt sen.

 

Hallinto-oikeus on hylännyt valittajien vaatimuksen Pyhäjärven kaupungin velvoittamisesta korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut.

 

Hallinto-oikeus on hylännyt kaupunginhallituksen vaatimuksen valittajien velvoittamisesta korvaamaan Pyhäjärven kaupungin oikeudenkäyntikulut asiassa.

 

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen päätösten täytäntöönpanokiellon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.2.2018, dnro 00350/16/2299 on liitteenä nro 2.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 8.2.2018, dnro 00350/16/2299 tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.2.2018, dnro 00350/16/2299.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa