Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 48

26.02.2018

 

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat

 

2054/00.02.01/2018

 

KHALL 26.02.2018 § 48

 

 

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. merkitä viranhaltijapäätökset ajalta 8.2.2017-22.2.2017 sekä teknisen lautakunnan pöytäkirjan 20.2.2018 §:t 1 - 14 että

sivistyslautakunnan pöytäkirjan 20.2.2018 §:t 1 - 16 tiedoksi ja

 

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa