Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 49

26.02.2018

 

Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä-hanke / hankerahoitukseen sitoutuminen

 

2120/02.02.00/2018

 

KHALL 26.02.2018 § 49

 

 

Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuuria voidaan hyödyntää monin tavoin. Pyhäjärven kaupunki on yhteistyökumppaneineen aloittanut kaivoksen infrastruktuurin antamiin vahvuuksiin perustuvan uuden yritysalueen, Pyhäjärven Callion, kehittämisen. Kasvatus-toiminta on yksi tunnistetuista uusiokäytön kehittämissektoreista.

 

Maanalaisen kalankasvatus- ja kasvinviljelylaitoksen perustaminen on mainittu yhtenä keskeisenä ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan (ERM) keinona, ja joka on kirjattu Nivala-Haapajärven seutukunnan ERM-valmiussuunnitelmaan yhdeksi kärkihankkeeksi. Maanalaista kasvintuotantoa on edistetty vuoden 2017 alusta lähtien EAKR-rahoituksella.

 

Valmistellun selvityshankkeen tuloksena saadaan selville, mitä kaivoksessa on valmiina ja mitä hyötyä valmis infra tuo vesiviljelyä perustettaessa. Hankkeessa selvitetään kotimaisten viljeltävien kalalajien (nieriä, siika jne.) kuten myös levien ja arvokkaiden trooppisten lajien markkinoiden kehitystä alalla toiminnan perustamista ajatellen. Hanke antaa erittäin tärkeää pohjatietoa jatkohankkeeksi suunniteltuun innovaatiohankkeeseen. Hankkeen tuloksista voidaan suunnata tarkempia lisäselvityksiä jatkohankkeeseen ja saadaan hankittua tärkeitä yhteistyökumppaneita ja yritystoiminnan perustajia.

 

Hankkeessa selvitetään kaivoksen osien soveltuvuutta vesiviljelyyn (kalat, äyriäiset, vesi-kasvit tai levät). Selvitettävät osakokonaisuudet ovat tulo- ja poistovesi, ilmastointi, kiinteistöt, lämpötila sekä markkinat. Hanke toteutetaan 1.3.2018 - 31.12.2018.

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma

 

Hankkeelle haetaan 90% EMKR-tukea (artikla 63, paikalliset toimintaryhmät).

 

KalaLeader/EMKR-tuki 90% 25 582 €

Pyhäjärven kaupunki 2 842 €

Yhteensä: 28 424 €

 

Hankkeen tulosten perusteella saadaan pohjatiedot tarvittaville muutoksille ja investoinneille vesiviljelyä perustettaessa ja alustavat suunnat toiminnan aloittamiseksi parhaiten olosuhteisiin soveltuville lajeille. Tämä hanke kerää pohjatietoa ja tarkennuksia suunnitteilla olevaan varsinaiseen laajempaan EAKR- rahoituspohjaiseen pilottihankkeeseen (innovaatiohanke). Hankkeiden on tarkoitus lomittua ajallisesti päällekkäin loppuvuonna 2018.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää sitoutua ajalle 1.3.2018 - 31.12.2018 Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä-hankkeeseen 2.842 euron rahoitusosuudella. Hankkeen rahoitusosuus katetaan talousarviovuonna alkaville projekteille varatusta määrärahasta.

 

Sitoutuminen hankkeeseen on ehdollinen riippuen siitä, saako hanke myönteisen rahoituspäätöksen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa