Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 9

20.02.2018

Kaupunginhallitus

§ 50

26.02.2018

 

Rakennusmestarin virka

 

2108/01.01.00/2018

 

TEKLA § 9

 

 

Rakennusmestari Hannu Pesonen on 1.9.2014 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa Pyhäjärven kaupungin rakennusmestarin virasta.

 

 

Virkaa on hoitanut viransijaisena rakennusmestari Antti Taskinen 6.10.2014 alkaen.

 

 

Kaupungin rakennusmestarin viran ja rakennusmestarin toimen välillä tehtiin työtehtävien siirto viranhaltijapäätöksellä 14.8.2012 jolla kiinteistönhoito ja ulkoalueiden hoito siirrettiin Antti Taskisen työtehtäviksi.

 

 

Rakennusmestarin tehtäviä kokonaisuudessaan ei voi hoitaa toimessa, koska on tarpeen tehdä viranhaltijapäätöksiä ja hallintosäännön 1.12.2017 § 30 mukaisesti rakennusmestari toimii teknisen johtajan sijaisena.

 

 

Hallintosäännön 1.12.2017 § 39 mukaan kaupunginhallituksella on mahdollisuus muuttaa työsuhde viraksi. Kaupungin rakennusmestarin toimi on tarpeen muuttaa viraksi.

 

 

Talouden tasapainottamisohjelman 2016 - 2019 valmistelussa on tekniselle lautakunnalle, taloustoimikunnalle ja valtuustolle esitetty säästötoimenpiteenä rakennusmestarin viran täyttämättä jättämistä sellaisena kuin virka nyt on.

 

 

Tarkoituksena on siirtää virkaan kuuluvat tehtävät rakennusmestarin toimeen ja muuttaa toimi viraksi, jolloin esitetty 59 000 €/vuosi toiminnallinen säästö toteutuu.

 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, 4§ ja kolmas momentti on perusteluna päätökselle.

 

 

Hallintosäännön 1.12.2017, 42 § mukaisesti lautakunta valitsee tulosyksikön esimiehet. Rakennusmestarin toimea hoitava henkilö on teknisen lautakunnan valitsema.

 

 

Oheismateriaali 3 rakennusmestarin virkatehtävät, työnkuvaus ja rakennusmestarin toimen työnkuvaus.

 

 

Teknisen johtajan päätösesitys:

 

 

1. Tekninen lautakunta päättää siirtää kaupungin rakennusmestarin täyttämättä olevan viran tehtävät uuteen rakennusmestarin virkaan. Tehtävät siirtyvät kun kaupunginhallituksen päätös toimen muuttamisesta viraksi on saanut lainvoiman.

 

 

 

2. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää muuttaa Pyhäjärven kaupungin rakennusmestarin toimen viraksi.

 

 

3. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että täyttämättä jäävä rakennusmestarin virka lakkautetaan.

 

 

Päätös:

 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Antti Taskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

KHALL 26.02.2018 § 50

 

 

Oheismateriaalina nro 1 rakennusmestarin virkatehtävät, työnkuvaus ja rakennusmestarin toimen työnkuvaus.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti

 

1. muuttaa Pyhäjärven kaupungin rakennusmestarin toimen viraksi

 

2. siirtää kaupungin rakennusmestarin täyttämättä olevan viran tehtävät uuteen rakennusmestarin virkaan. Tehtävät siirtyvät kun kaupunginhallituksen päätös toimen muuttamisesta viraksi on saanut lainvoiman.

 

3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että täyttämättä jäävä rakennusmestarin virka lakkautetaan.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa