Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 103

04.12.2017

Kaupunginhallitus

§ 51

26.02.2018

 

Lastentarhanopettajan toimen täyttäminen vakinaisesti

 

1908/01.01.01/2017

 

SIVLTK § 103

 

 

Päiväkoti Hoijakassa toimii neljä lapsiryhmää, jossa kussakin on päiväkodin henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukaisesti oltava vähintään yksi laissa säädetyn kelpoisuusvaatimuksen mukainen lastentarhanopettaja (272/2005). Vakinaisen työntekijän irtisanouduttua tehtävästään, toimi on täytetty määräaikaisesti 31.12.2017 saakka. Varhaiskasvatuslain mukaisesti 6 § (21.8.1992/806) lastenhoidon tarve määrittää henkilöstömitoituksen suhdeluvun lapsimäärään nähden, ja Pyhäjärvellä lastenhoidon tarve edellyttää paikan täyttämistä jatkossakin.

Pyhäjärven kaupungin 1.8.2017 käyttöönotetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lastentarhanopettajat vastaavat lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman pedagogiikan suunnitelmasta ja toteutuksesta. Toimen pysyvä täyttäminen ammatillisen jatkuvuuden kannalta olisi tarpeen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää luvan täyttää lastentarhanopettajan toimen vakinaisesti 1.3.2018 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

KHALL 26.02.2018 § 51

 

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää myöntää lastentarhanopettajan toimen täyttöluvan vakinaisesti 1.3.2018 alkaen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa