Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 10

20.02.2018

Kaupunginhallitus

§ 52

26.02.2018

 

Saatavien poistaminen

 

2073/02.06.04/2018

 

TEKLA § 10

 

 

Kirjanpitolain mukaan luottotappio on kirjattava, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi.

 

Seuraavat poistettavaksi esitettävät saatavat laskuryhmittäin ovat syntyneet ennen 31.12.2016:

 

Tekninen, yleislaskut 854,06 €

Maa-alueiden vuokrat 12 772,96 €

Ruokahuolto 631,36 €

Liiketilan vuokrat 14 939,87 €

Huoneiston vuokrat 903,47 €

Kaukolämpö (ennen yhtiöittämistä) 15 869,84 €

Vesi- ja viemäri (ennen yhtiöittämistä) 2 221,19 €

Yhteensä 48 192,75 €

 

Saatavien perinnässä on noudatettu kaupungin yhtenäistä perintämenettelyä.

 

Saatavien poistaminen eli luottotappioksi kirjaaminen ei kuitenkaan lopeta saatavan perintää, vaan perintää jatketaan perintätoimiston ja ulosoton kautta niin kauan kunnes perintä on mahdollista ja/tai saatavan suuruus ja perimiskustannukset huomioiden on taloudellisesti järkevää.

 

Yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista on nähtävillä kokouksessa (ei julkinen, julkisuuslaki § 24).

 

Teknisen johtajan päätösehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää hallitukselle, että edellä mainitut saatavat yhteensä 48 192,75 €, poistetaan tileistä.

 

Velvoite saatavien perintään säilyy poistoista huolimatta.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Antti Taskinen palasi kokoukseen asian käsittelyn alkaessa.

KHALL 26.02.2018 § 52

 

 

Yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista on nähtävillä kokouksessa (ei julkinen, julkisuuslaki § 24).

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että seuraavat saatavat (laskuryhmittäin) poistetaan kirjanpidosta:

 

Tekninen, yleislaskut 854,06 €

Maa-alueiden vuokrat 12 772,96 €

Ruokahuolto 631,36 €

Liiketilan vuokrat 14 939,87 €

Huoneiston vuokrat 903,47 €

Kaukolämpö (ennen yhtiöittämistä) 15 869,84 €

Vesi- ja viemäri (ennen yhtiöittämistä) 2 221,19 €

Yhteensä 48 192,75 €

 

Velvoite saatavien perintään säilyy poistoista huolimatta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa