Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
44   Kokouksen avaaminen
45   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
46   Pöytäkirjantarkastajien valinta
47   Työjärjestyksen hyväksyminen
48   Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat
49   Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä-hanke / hankerahoitukseen sitoutuminen
50   Rakennusmestarin virka
51   Lastentarhanopettajan toimen täyttäminen vakinaisesti
52   Saatavien poistaminen
53   Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu
54   Marjoniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos
55 Tilusvaihto/Honkavuoren alue
56 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00350/16/2299
57 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00577/16/4103
58   Tiedoksiannot
59   Muut esille tulevat asiat
60   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kauranen Asko Puheenjohtaja
Koski Heikki Jäsen
Pappila Eeva-Riitta Jäsen
Haapanen Pauliaukusti Jäsen
Leppäharju Raija Jäsen
Leskinen Jorma Varajäsen
Majava Hanna-Reetta Varajäsen
Kiviniemi Henrik Vt. kaupunginjohtaja
Haapala Hannu Hallintojohtaja
Tikanmäki Jukka Kvalt puheenjohtaja
Mykkänen Teija Kvalt I varapuheenjohtaja
Torssonen Asko Kvalt II varapuheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja julkaistaan Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 1.3.2017.