Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 21

28.02.2018

 

Keskustelutilaisuus tarkastuslautakunta / TyöntaloNAMON henkilöstö

 

2040/00.03.01/2017

 

TARKLTK1 § 21

 

 

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Lautakunnan on tarkoituksenmukaista kuulla myös tarvittaessa kaupungille eri ostopalveluja tuottavien organisaatioiden henkilöstöä.

 

Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta keskustelee TyöntaloNAMON henkilöstön kanssa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta keskusteli TyöntaloNAMON henkilöstön kanssa seuraavasti:

 

Yksilöohjaaja Virve Toivanen Klo 13.00-13.35

Työnohjaaja Tapio Rauno Klo 13.35-14.10

Työllisyyskoordinaattori/Yksilö

valmentaja Raija Hirvanen Klo 14.10-14.40

Yksilöohjaaja Dennis Tammela Klo 14.40-15.00

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa