Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 96

26.03.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 29

26.03.2018

 

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2017

 

2001/00.04.00/2017

 

KHALL 26.03.2018 § 96

 

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 mom mukaisesti kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa ja saman pykälän 4 momentin mukaisesti valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Rainer Kyyrönen on tehnyt 29.5.2017 kuntalaisaloitteen YK:n vammaisten ihmisoikeusjulistuksen ratifiointipäivän julistamisesta kansalliseksi liputuspäiväksi.

 

Koska aloite ei kuulu kunnan toimintaan, Rainer Kyyrösen aloite on lähetetty hallintotoimen toimesta tiedoksi valtioneuvostolle 30.8.2017. Kaupunginhallitus on 4.9. § 318 merkinnyt tiedoksiannon valtionneuvostolle tiedoksi ja todennut Rainer Kyyrösen kuntalaisaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Sisäasiainministeriön hallinto- ja kehittämisosaston ovat kirjoittaneet 28.2.2018 aloitteen tekijälle ja kaupungille, että aloitteen mukainen esitys liputuspäiväksi on käsitelty ministeriössä yhdessä muiden vuonna 2017 tulleiden liputuspäiväesitysten kanssa. Liputuspäiväesitysten luonteeseen on kuulunut, että uudet esitykset ovat vireillä useamman vuoden ja samaa esitystä käsitellään yleensä useampaan otteeseen ennen kuin päätös uudesta liputuspäivästä tehdään sisäministeriössä. Vastauksellaan sisäasiainministeriö ei ole ottanut kantaa kuntalaisaloitteen käsittelyyn

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi saapuneeseen kuntalaisaloitteeseen liittyvät toimenpiteet.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 

KVALT § 29

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 26.3.2018 ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa