Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kvalt 26.3.2018 § 21 / Liite nro 1 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Läsnäololuettelo

Kaupunginvaltuusto

§ 21

26.03.2018

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

2058/00.02.00/2018

 

KVALT § 21

 

 

Hallintosäännön (kvalt 27.11.2017 § 118) 83 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä valtuuston erikseen päättämällä tavalla.

 

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkaistu kaupungin julkiseen tietoverkkoon 21.3.2018 (www.pyhajarvi.fi, kuulutukset).

 

Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä 21.3.2018.

 

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupunginvaltuutetuille ja -varavaltuutetuille (kvalt 30.10.2017 § 96).

 

Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.

 

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla.

 

Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa