Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.2.2018, dnro 00577/16/4103

Kaupunginhallitus

§ 57

26.02.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 28

26.03.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 00577/16/4103

 

937/10.02/2013

 

KHALL 26.02.2018 § 57

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on 8.2.2016 § 8 hyväksynyt Pyhäjärven Niemelänrannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

 

Päätöksestä Rauno Kauranen, Mirjami Kauranen ja Joni Pennanen ovat tehneet kunnallisvalituksen.

 

Valittajat ovat vaatineet, että Niemelänrannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksymistä koskeva valtuuston päätös on kumottava korttelin 3012 osalta.

 

Hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt valituksen.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.2.2018, dnro 00577/16/4103 on liitteenä nro 3.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 15.2.2018, dnro 00577/16/4103 tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.2.2018, dnro 00577/16/4103.

 

 

 

KVALT § 28

 

 

Esityslistan liitteenä nro 6 on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.2.2018, dnro 00577/16/4103.

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 6 on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.2.2018, dnro 00577/16/4103.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa