Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 78

12.03.2018

 

Lausunto Antti Kangas Oy:n aikataulumuutoksista reittiliikennelupaan 553420, Oulu-Jyväskylä, Jyväskylä-Oulu 4.6.2018 alkaen

 

2123/08.01.00/2018

 

KHALL 12.03.2018 § 78

 

Antti Kangas Oy on hakenut aikataulumuutoksia reittiliikennelupaan 553420, Oulu-Jyväskylä, Jyväskylä-Oulu, 4.6.2018 alkaen.

 

Hakija on jättänyt reittiliikennelupahakemukseensa aikataulumuutoshakemuksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle 2.3.2018.

 

Kyseisen reittiliikennelupahakemuksen voimassaoloaika on 1.7.2014 - 30.6.2024.

 

Aikataulu reitillä Oulu-Jyväskylä 1.6.2015 alkaen on ollut Pyhäjärven osalta ABC klo 16:00-16:15 ja muuttuisi nyt 1.6.2018 alkaen ABC klo 16:30 - 16:45.

 

Aikataulu reitillä Jyväskylä-Oulu 1.6.2015 alkaen on ollut Pyhäjärven osalta ABC klo 23:00-23:05 ja muuttuisi nyt 1.6.2018 alkaen ABC klo 23:00 pysähtyy vain tarvittaessa.

 

Lausunnot ja kannanotot pyydetään toimittamaan 3.4.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteeseen: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

 

tai postitse osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu

 

Vastaukseen pyydetään kirjaamaan yllämainittu viitenumero.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan ettei sillä ole kyseiselle aikataulumuutokselle huomautettavaa mutta toivoo, että joukkolii- kenteen vuorot säilyisivät ennallaan koska ne palvelevat opiskelijoita, työssäkävijöitä sekä jatkoyhteyksillekulkijoita maaseudulla.

 

Joukkoliikenteen vähentämisellä maaseutukunnissa ei tueta yksi tyisautoilun vähentämistä ja sitä kautta päästöjen pienentämistä.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa